Dagligdagen

Lidt fra dagligdagen med matematikfordybelse i auditoriet, gruppearbejde i fællesområderne, køkkentjans og rengøring